8
တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ အာရုန်နှင့်သားတို့မှစ၍ သင်္ကန်းစုံ၊ ဘိသိက်ဆီ၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွား၊ သိုးထီးနှစ်ကောင်၊ တဆေးမဲ့မုန့်ပါသောတောင်းများကို ယူဆောင်ပြီးလျှင်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး ပရိသတ်ဥဿုံကိုစုရုံးလော့ဟု မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း၊ မောရှေစီမံ၍ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး ပရိသတ်စည်းဝေးကြရာ၊ မောရှေက၊ ထာဝရဘုရားမှာတော်မူလိုက်သောအမှုကား ဤသို့တည်းဟု ပရိသတ်အားမိန့်ဆိုလေ၏။ မောရှေသည် အာရုန်နှင့်သားတို့ကိုခေါ်၍ ရေဆေးကြောစေပြီးမှ၊ အာရုန်၌လက်ကြပ်ဝတ်လုံဆင်ယင်ခြင်း၊ ခါးပန်းစည်းခြင်း၊ ဝတ်လုံဝတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝတ်ဆင်ယင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝတ်ရင်စည်းဖြင့် စည်းပတ်ခြင်း၊ ရင်လွှမ်းထားခြင်း၊ ရင်လွှမ်း၌ဥရိမ်နှင့်သုမိမ်တပ်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းပေါ်မှာဗောင်းဆင်ခြင်း၊ ဗောင်းရှေ့တွင် သန့်ရှင်းသောရွှေသစ်ကျစ်တန်ဆာတပ်ခြင်းများကို ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုလေ၏။
10 မောရှေသည် ဘိသိက်ဆီကိုယူပြီးလျှင် တဲတော်နှင့်တကွအတွင်းရှိသမျှကို သွန်းလျက်သီးသန့်စေခြင်း၊ 11 ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ခုနစ်ကြိမ်ဖျန်း၍ ပလ္လင်တော်နှင့်အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ အင်တုံနှင့်အောက်ခြေကိုလည်းကောင်း သွန်းလျက်သီးသန့်စေခြင်း၊ 12 အာရုန်၏ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဘိသိက်ဆီသွန်းလောင်း၍ သီးသန့်စေခြင်း၊ 13 အာရုန့်သားတို့ကိုလည်းခေါ်၍ လက်ကြပ်ဝတ်လုံဝတ်စေလျက်၊ ခါးပန်းစည်းစေလျက်၊ ဦးရစ်ပေါင်းစေခြင်းများကို ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုလေ၏။ 14 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွားကိုဆောင်သွင်း၍ နွားခေါင်းပေါ်တွင် အာရုန်နှင့်သားတို့လက်တင်ကြရာ၊ 15 စီရင်ပြီးမှ မောရှေသည်အသွေးကိုယူ၍ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပတ်လည်စိန်တောင်များ၌ လက်ချောင်းနှင့်သုတ်သဖြင့် စင်ကြယ်စေခြင်း၊ အသွေးကျန်ကို ပလ္လင်တော်ခြေရင်းသို့လောင်းသဖြင့် ပလ္လင်အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုလျက် သီးသန့်စေခြင်း၊ 16 ဝမ်းတွင်း၌အုပ်ရစ်သောဆီဥရှိသမျှ၊ အသည်းဆိုင်ရာအညှို့၊ ကျောက်ကပ်တစ်စုံနှင့်တကွ ဆီဥများကိုယူ၍ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာမီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်း၊ 17 အသား၊ အရေ၊ အူနုများနှင့်အကောင်ကို တပ်စားခန်းပြင်ကျွမ်းလောင်စေခြင်းများကို ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုလေ၏။ 18 မီးရှို့ရာသက္ကာသိုးကိုလည်း တင်သွင်း၍ သိုးခေါင်းပေါ်တွင် အာရုန်နှင့်သားတို့လက်တင်ကြရာ၊ 19 စီရင်ပြီးမှ မောရှေသည်ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ဘေးပတ်လည်၌ အသွေးကိုသွန်းပက်ခြင်း၊ 20 အကောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်၍ ဦးခေါင်း၊ သားတစ်၊ ဆီဥများကိုမီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်း၊ 21 ဝမ်းတွင်းသားနှင့်ခြေများကို ဆေးကြောလျက် ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ တစ်ပုံလုံးမီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းများကို ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုလေ၏။ ထိုအရာသည် စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့၊ မီးရှို့ရာသက္ကာ၊ ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာ ဖြစ်သတည်း။ 22 ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာအခြားသိုးကိုလည်း တင်သွင်း၍ သိုးခေါင်းပေါ်တွင် အာရုန်နှင့်သားတို့လက်တင်ကြရာ၊ 23 စီရင်ပြီးမှ မောရှေသည်အသွေးကိုယူလျက် အာရုန်၏လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌သုတ်ခြင်း၊ 24 အာရုန့်သားတို့ကိုခေါ်၍ ၎င်းတို့လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌အသွေးသုတ်ခြင်း၊ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ဘေးပတ်လည်တွင် အသွေးသွန်းပက်ခြင်း၊ 25 ဆီဥ၊ မြီးထူး၊ ဝမ်းတွင်း၌အုပ်ရစ်သောဆီဥရှိသမျှ အသည်းဆိုင်ရာအညှို့ ကျောက်ကပ်တစ်စုံနှင့်တကွဆီဥ၊ လက်ျာပေါင်များကိုယူပြီးလျှင်၊ 26 ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိ တဆေးမဲ့မုန့်ပါသော တောင်းထဲမှမုန့်လုံး၊ ဆီမုန့်ပေါက်၊ မုန့်ချပ်တစ်ခုစီကိုနုတ်၍ ဆီဥနှင့်လက်ျာပေါင်ပေါ်တွင်တင်လျက်၊ 27 ရှိသမျှကို အာရုန်နှင့်သားတို့လက်ဝယ်ထားသဖြင့် ထာဝရဘုရားရှေ့ ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ်ဖြင့် ဦးတိုက်ခြင်း၊ 28 သူတို့လက်မှပြန်ယူ၍ ပလ္လင်တော်ထက်မီးရှို့ရာသက္ကာပေါ်တွင် ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ်၊ ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာအဖြစ်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း၊ 29 ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာသိုးမှ မောရှေ့ပိုင်စုရင်ထူးကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ်ဖြင့် ဦးတိုက်ခြင်းများကို ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုလေ၏။ 30 မောရှေသည် ဘိသိက်ဆီနှင့်ပလ္လင်တော်ထက်ရှိအသွေးကိုယူလျက် အာရုန်မှစ၍သားတို့ကို သင်္ကန်းစုံပါဖျန်းသဖြင့် အာရုန်၊ သားများ၊ သင်္ကန်းစုံပါသီးသန့်စေပြီးလျှင်၊ ​ 31 မောရှေက အာရုန်နှင့်သားတို့ စားခွင့်ရကြမည်ဟူသောအမိန့်တော်အတိုင်း တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး သိုးကားကိုပြုတ်၍ ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာတောင်းရှိမုန့်နှင့်တကွ ထိုနေရာတွင်စားကြလော့။ 32 ကျန်သိုးသားနှင့်မုန့်ကိုကား ကျွမ်းလောင်စေကြလော့။ 33 ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် ခန့်ထားခြင်းမင်္ဂလာပြုတော်မူမည်ဖြစ်၍ ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာနေ့ရက်များမကုန်မချင်း ခုနစ်ရက်အတွင်း တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝမှ မထွက်ကြရ။ 34 ယနေ့ဆောင်ရွက်သောအမှုမှာ သင်တို့အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရန် ထာဝရဘုရားမှာတော်မူလိုက်သောအမှုတည်း။ 35 သင်တို့သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ကြရန် အမိန့်တော်အတိုင်း ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် နေ့ညဉ့်မဟူ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးနေလျက် ထာဝရဘုရားအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ကြလော့ဟု အာရုန်နှင့်သားတို့အား မှာထားလေ၏။ 36 အာရုန်နှင့်သားတို့သည် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသမျှကို မောရှေဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြကုန်၏။