6
တစ်ဖန်မောရှေအား၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ လူတစ်ဦးသည် ထာဝရဘုရားကို လွန်ကျူးပြစ်မှားလျက် အပ်နှံသောအရာ၊ ပေါင်ထားသောအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားချင်းကိုလှည့်ဖြားလျှင်လည်းကောင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊ လုယက်ခြင်းပြုလျှင်လည်းကောင်း၊ ပျောက်သောအရာကိုတွေ့လျက် လှည့်ဖြား၍မုသာကျိန်ဆိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ထိုတစ်ချက်ချက်ကို ပြုကျင့်ပြစ်မှားမိသောအခါ၊ ပြစ်မှား၍ပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သည့်အတိုင်း ခိုးယူခြင်း၊ လုယက်ခြင်းဖြင့်ရသောအရာ၊ အပ်နှံသောအရာ၊ ပျောက်၍တွေ့သောအရာ၊ မုသာကျိန်ဆိုသောအရာအစား ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာပြုသည့်နေ့ရက်၌ပင်၊ ဥစ္စာရှင်အားအပြည့်အစုံပြင် ငါးဖို့တစ်ဖို့တိုး၍ဆပ်ပေးပြီးလျှင်၊ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာအဖြစ် သင်ပြတ်သည့်အလျောက် ကြန်အင်စုံသောသိုးထီးကို ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်၊ ပရောဟိတ်ထံ အုပ်မှဆောင်သွင်းစေ။ ပရောဟိတ်သည် ပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်ရန် ပြုမိသောတစ်ချက်ချက်အဖို့၊ ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်ဖြေခြင်းကို ပြုသည့်အတိုင်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
8-9 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ အာရုန်နှင့်သားတို့အားမှာထားဆင့်ဆိုရမည့် မီးရှို့ရာသက္ကာတရားဟူမူကား၊ မီးရှို့ရာသက္ကာကိုပလ္လင်တော်ပေါ် ထပ်တင်ရာ၌ ပလ္လင်တော်မီးတောက်လောင်လျက်၊ 10 တစ်ညဉ့်လုံး၊ မိုးသောက်တိုင်ရှိစေ၍ ပရောဟိတ်သည် ပိတ်ဝတ်လုံနှင့်ပိတ်ပေါင်းဘီကိုဝတ်ရုံပြီးလျှင် ပလ္လင်တော်ထက်ရှိ မီးရှို့ရာသက္ကာကျွမ်းသော ပြာကိုကော်ယူ၍၊ 11 ပလ္လင်တော်အနီးတွင်ထားခြင်း၊ အဝတ်လဲပြီးမှ ထိုပြာကိုတပ်စားခန်းပြင် စင်ကြယ်ရာအရပ်သို့ဆောင်ပို့ခြင်း ပြုရမည်။ 12 ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် မီးမငြိမ်းရဘဲ တောက်မြဲတောက်စေရန် ပရောဟိတ်သည် နံနက်တိုင်းထင်းထည့်၍ ၎င်းအပေါ်တွင် မီးရှို့ရာသက္ကာခင်းစီခြင်း၊ မိတ်သဟာယသက္ကာဆီဥကိုထပ်တင်ပူဇော်ခြင်း ပြုရမည်။ 13 မီးမငြိမ်းဘဲ၊ ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် တောက်မြဲတောက်စေ။
14 ဘောဇဉ်သက္ကာတရားဟူမူကား၊ အာရုန့်သားတို့သည် ထာဝရဘုရားမျက်မှောက် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ရှေ့ဆက်ကပ်ကြရာ၊ 15 ဆီပါသောမုန့်ညက်တစ်လက်ဆွန်းနှင့်တကွ လောဗန်ရှိသမျှကို ဘောဇဉ်သက္ကာမှသဲ့ယူ၍ မှတ်သားတော်မူဖွယ်အဖြစ်၊ စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ် ထာဝရဘုရားထံပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ မီးဖြင့်ပူဇော်ရမည်။ 16-17 အကြွင်းအကျန်ကိုကား အာရုန့်နှင့်သားတို့သည် သီးသန့်သောအရပ်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်တံတိုင်းအတွင်း၌ပင် တဆေးထည့်၍ မပေါင်းဘဲစားကြရမည်။ မီးပူဇော်ရာတော်များအနက် ထိုသူတို့အား ဝေစုအဖြစ်ငါပေးပြီဖြစ်၍ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာ၊ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာနည်းတူ အထူးသီးသန့်၏။ 18 သင်တို့လူမျိုးအစဉ်အဆက် ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအနက်၊ အာရုန့်အဆက်အနွယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဆွမ်းကို ဘုန်းပေးခွင့်ရကြလိမ့်မည်။ ထိမိသမျှသူတို့သည် သီးသန့်ရာရောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
19-20 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ ဘိသိက်ခံသောနေ့ရက်မှစ၍ အာရုန့်နှင်သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် ထာဝရဘုရားထံဆက်ကပ်ရသော အလှူဒါနဟူမူကား၊ မုန့်ညက်တစ်စရွတ်ကို နံနက်ထက်ဝက်၊ ညဉ့်ဦးထက်ဝက်၊ ဘောဇဉ်သက္ကာအဖြစ်ဖြင့် နေ့စဉ်မပြတ်ဆက်ကပ်ကြစေ။ 21 သံအိုးကင်းတွင် ဆီနှင့်ရောပြွမ်းလုပ်ပြီးမှတင်သွင်းရာ ထာဝရဘုရားထံစိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ် ဘောဇဉ်သက္ကာကိုအပိုင်းပိုင်းချိုးဖြတ်၍ ဆက်ကပ်လော့။ 22 အာရုန့်အရိုက်အရာ၌ သားစဉ်မြေးဆက်အနက် ဘိသိက်ခံပရောဟိတ်ဆက်ကပ်လျက် အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်အရ ထာဝရဘုရားရှေ့အကုန်အစင်ကျွမ်းလောင်စေ။ 23 ထိုနည်းတူ ပရောဟိတ်၏ဘောဇဉ်သက္ကာအတိုင်း အကုန်အစင်ကျွမ်းလောင်စေ။ မစားရဟုမိန့်တော်မူ၏။
24-25 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ အာရုန်နှင့်သားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည့်အပြစ်ဖြေရာ သက္ကာတရားဟူမူကား၊ အထူးသီးသန့်သည်နှင့်အညီ မီးရှို့ရာသက္ကာစီရင်မြဲနေရာ၌ ထာဝရဘုရားရှေ့ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာကိုစီရင်စေ။ 26 အပြစ်ဖြေရန်ဆက်ကပ်သောပရောဟိတ်သည် သီးသန့်ရာအရပ်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်တံတိုင်းအတွင်း၌ပင် စားရမည်။ 27 ဆိုင်ရာအသားကိုထိမိသမျှသောသူတို့သည် သီးသန့်ရာရောက်မည့်ပြင်၊ အကြင်အဝတ်ကိုအသွေးစွန်းမိလျှင် ထိုအဝတ်ကိုသီးသန့်ရာအရပ်တွင် ဖွပ်လျှော်ရမည်။ 28 မြေအိုးနှင့်ပြုတ်လျှင် ခွဲရမည်။ ကြေးအိုးနှင့်ပြုတ်လျှင် တိုက်ပွတ်၍ရေဆေးရမည်။ 29 အထူးသီးသန့်သည်နှင့်အညီ ပရောဟိတ်ဂိုဏ်းသားယောက်ျားဟူသရွေ့ စားခွင့်ရကြလိမ့်မည်။ 30 အကြင်အသွေးကို သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အပြစ်ဖြေခြင်းပြုရန် တွေ့ဆုံရာတဲတော်အတွင်း ဆောင်သွင်းအံ့။ ထိုအသွေးဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာတိုင်း မီးဖြင့်ကျွမ်းလောင်စေ။ မစားရ။