26
ငါသည် သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သောကြောင့် မိစ္ဆာဘုရားရုပ်လုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ပွားနှင့်ကျောက်တိုင်တည်စိုက်ခြင်း၊ နေပြည်တွင်ရုပ်လုံးပေါ်ကျောက်ကို ရှိခိုးရန်ထားခြင်းများကို မပြုကြရ။ ငါ့ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ခန့်ညားခြင်းပြုကြလော့။ ငါသည်ထာဝရဘုရားပေတည်း။
ငါ့ထုံးဖွဲ့ချက်များအတိုင်းလျှောက်လိုက်လျက် ပညတ်တော်များကို သင်တို့စောင့်ထိန်းပြုကျင့်ကြလျှင်၊ ငါသည်ဥတုအလျောက်မိုးရွာစေ၍ မြေလည်းအသီးအနှံကိုပေးလျက်၊ ခြံရှိအပင်များလည်းအသီးသီးလျက်၊ စပါးနယ်ခြင်းသည် စပျစ်သီးဆွတ်ခူးချိန်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဆွတ်ခူးခြင်းသည် မျိုးကြဲချိန်တိုင်အောင်လည်းကောင်းမီသဖြင့် အစာအာဟာရကိုဝစွာစားခွင့် ကိုယ့်ပြည်တွင်လုံခြုံစွာနေထိုင်ခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်။ နေပြည်တွင်ငါရန်ကင်းစေသဖြင့် သင်တို့သည်ထိတ်လန့်ရာမဲ့ လဲလျောင်းရကြလိမ့်မည်။ ပြည်နယ်အတွင်းလည်း သားရဲဘေးပစေခြင်း၊ ဓားဘေးကင်းစေခြင်းငါပြုသည့်ပြင်၊ လိုက်လံခွင့်ရလျက် ရှေ့တွင်ပင် သင်တို့ဓားဖြင့်ရန်သူတို့ကျဆုံးကြလိမ့်မည်။ သင်တို့အနက် ငါးယောက်သည် ရာတပ်ကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ရာသည်သောင်းတပ်ကိုလည်းကောင်း၊ လိုက်လံကြ၍ ရှေ့တွင်ပင်ဓားဘေးဖြင့် ရန်သူတို့ကျဆုံးကြလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့အား မျက်နှာသာပေးလျက် များပြားစွာမွေးဖွားစေသည့်ပြင် သင်တို့နှင့်ဖွဲ့ခဲ့သောပဋိညာဉ်တော်အတိုင်းပြုမည်။ 10 သင်တို့သည် သိုထားပြီးစပါးဟောင်းကိုစားလျက်မကုန်မီ အသစ်ပေါ်၍ အဟောင်းကိုထုတ်ရကြလိမ့်မည်။ 11 စိတ်တော်စက်ဆုပ်ခြင်းကင်းသည့်အလျောက် ငါသည်သင်တို့ဘောင်တွင် စံရာတော်ကိုတည်လျက် စကြ်ံပြုရာ၊ 12 သင်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။ သင်တို့လည်း ငါ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ 13 ငါသည်အိဂျစ်လူမျိုးလက်အောက် ကျွန်မခံစေရန် ထိုပြည်မှထုတ်ဆောင်ခဲ့သောသင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည့်အလျောက် ကြော့မော့စွာသွားလာနိုင်စေရန် ထမ်းပိုးကျည်းကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပြီ။
14 ငါ့စကားကိုမလိုက်မနာ ပညတ်ဟူသမျှကိုလည်း မပြုမကျင့်။ 15 ထုံးဖွဲ့ချက်များကို စွန့်ပယ်ကြလျှင်လည်းကောင်း၊ ပညတ်ဟူသမျှကိုမပြုမကျင့်ဘဲ ပဋိညာဉ်တော်ကိုဘောက်ကျော်ရာရောက်အောင် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင်တို့စက်ဆုပ်ကြလျှင်လည်းကောင်း၊ 16 ငါပြုမည်ကား၊ မျက်စိအားကုန်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိန်ကြုံခြင်းဖြစ်စေသည့်အဆုတ်နာ၊ ဖျားနာတည်းဟူသော ဥပဒ်ကိုစီရင်သဖြင့် မျိုးကြဲသော်လည်းရန်သူတို့စားကြအံ့သောကြောင့် အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ 17 ငါသည်သင်တို့ကိုမျက်နှာထားလျက် ရန်သူတို့ရှေ့သင်တို့အရှုံးခံရမည့်ပြင်၊ မုန်းထားသူတို့အုပ်စိုးခြင်းကိုခံရ၍ လိုက်လံသူမရှိဘဲ သင်တို့ပြေးရကြလတံ့။ 18 ထိုမျှလောက်ခံရလျက် ငါ့စကားကိုမလိုက်မနာဘဲနေသေးလျှင် ငါသည်သင်တို့ပြစ်မှုများအတွက် ခုနစ်ဆဆုံးမလျက်၊ 19 တန်ခိုးဆိုင်ရာမာနကိုချိုးဖျက်၍ မိုးပြင်ကိုသံကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မြေပြင်ကိုကြေးကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်စေသဖြင့်၊ 20 မြေလည်းအသီးအနှံမပေး၊ အပင်များလည်းအသီးမသီးသောကြောင့် အကျိုးမဲ့အားကုန်ကြလိမ့်မည်။ 21 ဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာလျက် ငါ့စကားကိုမလိုက်မနာသောသဘောရှိသေးလျှင် ငါသည်သင်တို့ပြစ်မှုများအလျောက် ဘေးခုနစ်ဆသင့်စေလျက်၊ 22 စေလွှတ်သောသားရဲဘေးကြောင့် သားဆုံးပါးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ပျက်စီးခြင်း၊ လူမျိုးနည်းပါးခြင်း၊ လမ်းခြောက်ခေါင်ခြင်းများကိုခံရကြလိမ့်မည်။ 23 ထိုမျှလောက်ခံရလျက် ဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာ၍ ငါ့အဆုံးအမကိုဝန်မခံသေးလျှင်၊ 24 ငါလည်း သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာ၍ ပြစ်မှုများအတွက်ခုနစ်ဆဒဏ်ခတ်လျက်၊ 25 ပဋိညာဉ်တော်ဆိုင်ရာလက်စားချေသော ထားဘေးကိုသင့်စေသည့်အလျောက် မြို့များအတွင်းတွင် ခိုဝင်စုရုံးကြသော် ရောဂန္တရကပ်ငါသင့်စေသဖြင့် ရန်သူတို့လက်တွင်းသို့ သင်တို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ 26 သင်တို့အစာအာဟာရအထောက်အခံကို ငါချိုးဖျက်သည့်ကာလ မိန်းမဆယ်ယောက်တို့သည် မီးတစ်ဖိုတည်းတွင်ပေါင်း၍ အလေးချိန်အတိုင်းမုန် ပြန်ပေးကြရာ သင်တို့စားရသော်လည်း ဝကြမည်မဟုတ်ချေ။
27 ထိုမျှလောက်ခံရလျက် ဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာ၍ ငါ့စကားကိုမလိုက်မနာဘဲနေသေးလျှင်၊ 28 ငါလည်းဒေါသနှင့် သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာ၍ ပြစ်မှုများအတွက် ခုနစ်ဆဆုံးမသဖြင့်၊ 29 ကိုယ့်သားသမီးအသားကိုပင် သင်တို့စားရကြမည်။ 30 စိတ်တော်စက်ဆုပ်သည်နှင့် ငါသည်သင်တို့မြင့်ရာဌာနများကို ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ နေမင်းတိုင်များကိုခုတ်လှဲခြင်း၊ ရုပ်တုအသေကောင်များအပေါ်တွင် သင်တို့အသေကောင်များကို ပစ်ချခြင်းပြုသည့်ပြင်၊ 31 မြို့များကို မြို့ဆိုးကုန်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနများကို ဖုန်းဆိုးကုန်းဖြစ်စေသည့်အလျောက် စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့ကို ငါမခံ။ 32 တစ်ပြည်လုံးကို ငါဆိတ်ညံရာဖြစ်စေသဖြင့် ချဉ်းဝင်နေထိုင်သောရန်သူတို့ပင် အံ့အားသင့်ကြလိမ့်မည်။ 33 လူမျိုးခြားတို့တွင် သင်တို့ကိုကွဲလွင့်စေပြီးနောက် ငါသည်ဓားတော်ကိုထုတ်သဖြင့် မြေလည်းဖုန်းဆိုးကုန်း၊ မြို့များလည်းမြို့ဆိုးကုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ 34 ရန်သူတို့ပြည်တွင် သင်တို့နေရကြသည့်အခါ ဖုန်းဆိုးကုန်းဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံး မြေသည်နားနေခွင့်ရလျက် ထိုက်သင့်ရာဥပုသ်များအတွက် ဆပ်ခံလှည့်ယူလိမ့်မည်။ 35 သင်တို့နေကြသည့်အတွင်း ဥပုသ်များ၌မရသောနားနေခွင့်ကို ဖုန်းဆိုးကုန်းဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံး ရလိမ့်မည်။ 36 ကျန်ကြွင်းသေးသောသင်တို့မှာမူ ရန်သူတို့ပြည်တွင်ပင် တွန့်ဆုတ်တတ်သောစိတ်ကို ငါပေးသည့်အလျောက် ဓားဘေးကြောင့်ပြေးလေ့ရှိသကဲ့သို့ လေခတ်သောသစ်ရွက်သံလိုက်လံခြင်းဖြင့် ပြေးသွားလျက် လိုက်လံသူမရှိဘဲကျဆုံးကြလိမ့်မည်။ 37 လိုက်လံသူမရှိဘဲ ဓားဘေးသင့်သကဲ့သို့ အချင်းချင်းတိုက်လဲကြရာ ရန်သူတို့ရှေ့ရပ်ခံနိုင်ခွင့်မရှိသဖြင့်၊ 38 လူမျိုးခြားတို့တွင် ပျက်စီးခြင်း၊ ရန်သူ့ပြည်၌မျိုစားခြင်းခံရကြမည်။ 39 ကျန်သေးသောသူတို့မှာမူ ကိုယ့်ဒုစရိုက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဘိုးဘေးတို့ဒုစရိုက်ကြောင့်လည်းကောင်း ရန်သူပြည်တွင် တိမ်ကောလျက်နေကြသည့်ကာလ၊ 40-41 ငါ့တစ်ဘက်၌လွန်ကျူးသောအမှုကိုထောက်သဖြင့် ဘိုးဘေးမှစ၍ သူတို့တိုင်ဒုစရိုက်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာခြင်း၊ ရန်သူ့ပြည်သို့ထုတ်လိုက်ခြင်းကို ငါပြုသည်မှာ ငါ့အားဆန့်ကျင်ဘက်လေ့လာကြသည့်အတွက်သာ စီရင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းဖော်ပြလျက် လှီးဖြတ်ခြင်းမင်္ဂလာမခံသောစိတ်ကိုနှိမ့်ချ၍ ဒုစရိုက်ဒဏ်ဝန်ခံကြလျှင်၊ 42 ယာကုပ်၊ ဣဇာက်၊ အာဗြဟံတို့နှင့်ဖွဲ့ခဲ့သောပဋိညာဉ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်တော်ကိုလည်းကောင်း ငါအောက်မေ့လိမ့်မည်။ 43 စွန့်ခွာပြီးမြေသည် သူတို့အပ ဖုန်းဆိုးကုန်းဖြစ်လျက်၊ ထိုက်သင့်ရာဥပုသ်များအတွက် ဆက်ခံလှည့်ယူစဉ်တွင် သူတို့ကား ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစွန့်ပယ်လျက် ထုံးဖွဲ့ချက်များကို စက်ဆုပ်ကြသောကြောင့် ဒုစရိုက်ဒဏ်ဝန်ခံကြလိမ့်သတည်း။ 44 ထိုမျှလောက်ပြစ်မှားကြသော်လည်း သူတို့ဘုရားသခင်ထာရဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ငါသည်ပဋိညာဥ်တော်ကိုဖျက်၍ သူတို့ကိုကုန်ခမ်းစေခြင်းငှါ၊ ရန်သူတို့ပြည်တွင်နေသောသူတို့ကိုစွန့်ပယ်ခြင်းငှါ၊ ရန်သူတို့ပြည်တွင်နေသောသူတို့ကို စွန့်ပယ်ခြင်း၊ စက်ဆုပ်ခြင်းမပြုဘဲ၊ 45 သူတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှါ၊ လူမျိုးခြားတို့ရှေ့တွင်ပင် အိဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်သော ဘိုးဘေးတို့နှင့်ဖွဲ့ခဲ့ပြီးပဋိညာဥ်တော်ကို သူတို့အကျိုးအလိုငှါအောက်မေ့လိမ့်မည်။ ငါသည်ထာဝရဘုရားပေတည်းဟူ၍ ဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
46 ကိုယ်တော်တိုင်တစ်ဘက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တစ်ဘက်၊ သိနာတောင်ပေါ်တွင်မောရှေအားဖြင့် ထာဝရဘုရားထုတ်ဆင့်တော်မူသော ထုံးဖွဲ့ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဥပဒေချက်များကား ထိုသို့တည်း။