23
တစ်ဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ ငါထာဝရဘုရားချိန်းချက်သည့်အလျောက် သင်တို့ကြော်ငြာရသောဓမ္မအစည်းအဝေးများ၏ အခါသမယတော်များကား၊ ဤသို့တည်းဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့။ ခြောက်ရက်အတွင်းလုပ်ဆောင်ရသော်လည်း သတ္တမနေ့သည် ဓမ္မစည်းဝေးရာ၊ နားနေရာဥပုသ်နေ့ဖြစ်သဖြင့် အမှုအရေးမည်သည်ကိုမျှ မလုပ်မဆောင်ကြရ။ သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်၌ ထာဝရဘုရားရှေ့ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သတည်း။
ထာဝရဘုရားချိန်းချက်တော်မူသည့်အလျောက် အခါသမယ၌ ကြော်ငြာရသောဓမ္မအစည်းအဝေးများဟူမူကား၊ ပထမလဆယ့်လေးရက် ညဉ့်ဦးယံ၌ ထာဝရဘုရား၏ပသခါပွဲဖြစ်၏။ ၎င်းလဆယ့်ငါးရက်နေ့မှစ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တဆေးမဲ့မုန့်စားပွဲခံကြရာ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမဲ့မုန့်ကိုသာစားကြရမည်။ ပဌမနေ့၌ ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ ဓမ္မအစည်းအဝေးရှိရမည်။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာကိုဆက်ကပ်နေလျက် ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ ဓမ္မအစည်းအဝေးရှိရဦးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
9-10 တစ်ဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည့်အချက်ဟူမူကား၊ ငါပေးသနားသောပြည်သို့သင်တို့ရောက်၍ စပါးရိတ်သိမ်းကြသည့်ကာလ အဦးရိတ်သောကောက်လှိုင်းကို ပရောဟိတ်ထံတင်သွင်းရာ၊ 11 ဥပုသ်ထွက်နေ့၌ သင်တို့အဖို့လက်ခံတော်မူစေရန် ထိုကောက်လှိုင်းကို ထာဝရဘုရားရှေ့ ပရောဟိတ်ဦးတိုက်ရမည်။ 12 ကောက်လှိုင်းကိုဦးတိုက်သောနေ့ချင်းပင် ကြန်အင်စုံလျက်အခါလည်သောသိုးသားငယ်ကို မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်ဖြင့် ထာဝရဘုရားထံဆက်ကပ်ကြလော့။ 13 ဆိုင်ရာဘောဇဉ်သက္ကာအဖြစ် ထာဝရဘုရားစိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့၊ မီးပူဇော်ရာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဆီရောသောမုန့်ညက်နှစ်စရွတ်ကိုလည်းကောင်း၊ သွန်းလောင်းရာသက္ကာအဖြစ် စပျစ်ရည်တစ်ပိဿာကိုလည်းကောင်း ဆက်ကပ်ကြလော့။ 14 ဆိုခဲ့သောနေ့၊ သင်တို့ဘုရားသခင်၏အလှူဒါနကို မတင်မသွင်းမချင်း ပေါင်မုန့်၊ မုန့်ဆန်း၊ အသီးမည်သည်ကိုမျှမစားကြရ။ သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်၌ အမျိုးအစဉ်အဆက်အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သတည်း။
15-17 ဦးတိုက်ရာကောက်လှိုင်းကို တင်သွင်းသောဥပုသ်ထွက်နေ့ကစ၍ သတ္တမဥပုသ်ထွက်နေ့တိုင်အောင် ရက်ပေါင်းငါးဆယ်ကို ရေတွက်သည့်အလျောက် ခုနစ်သီတင်းပြည့်သော်၊ ထာဝရဘုရားထံအဦးဆက်ရာအဖြစ်ဖြင့် တဆေးပါလျက်မုန့်ညက်နှစ်စရွတ်နှင့်ပေါင်းလုပ်ပြီး ဦးတိုက်ရာမုန့်နှစ်လုံးကို သင်တို့အိမ်များမှထုတ်ယူ၍ ထာဝရဘုရားထံ ဘောဇဉ်သက္ကာအသစ်ကိုဆက်ကပ်ကြလော့။ 18 ထိုမုန့်လုံးနှင့်တကွ ကြန်အင်စုံလျက် အခါလည်သောသိုးသားငယ်ခုနစ်ကောင်၊ နွားပေါက်တစ်ကောင်၊ သိုးထီးနှစ်ကောင်ကို ဆိုင်ရာဘောဇဉ်သက္ကာ၊ သွန်းလောင်းရာသက္ကာများပါ ထာဝရဘုရားထံမီးရှို့ရာသက္ကာ၊ စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့၊ မီးပူဇော်ရာအဖြစ်တင်သွင်းကြလော့။ 19 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် ဆိတ်ထီးတစ်ကောင်၊ မိတ်သဟာယပူဇော်သက္ကာအဖြစ်၊ အခါလည်သောသိုးသားငယ်တစ်ကောင်ကို တင်သွင်းကြရာ၊ 20 ထာဝရဘုရားရှေ့ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ် အဦးဆက်ရာမုန့်လုံးနှင့်ထိုသိုးသားငယ်နှစ်ကောင်ကို ပရောဟိတ်ဦးတိုက်ရသည့်အလျောက် ထာဝရဘုရားထံသီးသန့်ရာရောက်သဖြင့် ပရောဟိတ်ပိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ 21 ထိုနေ့ချင်းပင်ကြော်ငြာရသည့်အတိုင်း ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ ဓမ္မအစည်းအဝေးလုပ်ကြရမည်။ သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်၌ အမျိုးအစဉ်အဆက် အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သတည်း။
22 သင်တို့နေပြည်တွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြသည့်ကာလ လယ်လုံးကျွတ်အစွန်းပါရိတ်ခြင်း၊ ကောက်သင်းကောက်ခြင်းမပြုရ။ ဆင်းရဲသားနှင့်ဝင်နေသူတို့အဖို့ ချန်ထားလော့။ ငါသည်သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေတည်းဟူ၍ ဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
23 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 24 သတ္တမလ၊ ပထမနေ့တွင် တံပိုးမှုတ်ရသောထိမ်းမှတ်ပွဲနေ့ဖြစ်၍ ဓမ္မစည်းဝေးရာဥပုသ်ကိုစောင့်ကြလော့။ 25 ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာကို ဆက်ကပ်ကြရမည့်အကြောင်း ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
26 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 27 အကယ်စင်စစ်ထိုသတ္တမလတွင် ဒသမနေ့၌ အပြစ်ဖြေရာနေ့ကျသည့်အလျောက် ဓမ္မအစည်းအဝေးလုပ်လျက်၊ ခြိုးခြံစွာပြုလျက်၊ ထာဝရဘုရားထံ မီးပူဇော်ရာကိုဆက်ကပ်ကြလော့။ 28 သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့ သင်တို့အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုရသောနေ့ဖြစ်သဖြင့် အမှုအရေးမည်သည်ကိုမျှ မလုပ်မဆောင်ကြရ။ 29 ထိုနေ့ခြိုးခြံစွာမပြုသောသူတိုင်း အမျိုးမှပယ်ရှားခံရလိမ့်မည်။ 30 အကြင်သူသည် ထိုနေ့၌အမှုအရေးတစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်အံ့။ ထိုသူ့ကိုအမျိုးဘောင်မှ ငါပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ 31 အမှုအရေးမည်သည်ကိုမျှ မလုပ်မဆောင်ကြရ။ သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်၌ အမျိုးအစဉ်အဆက်အမြဲထုံးဖွဲ့သည့်အလျောက်၊ 32 နားနေရာဥပုသ်နေ့ဖြစ်သဖြင့် ထိုလနဝမညဉ့်ဦးကစ၍ ဒသမညဉ့်ဦးတိုင်အောင် ခြိုးခြံစွာပြုလျက် ဥပုသ်စောင့်ကြရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
33 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 34 သတ္တမလ၊ ဆယ့်ငါးရက်နေ့ကစ၍ ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တဲနေပွဲကိုခံကြရာ၊ 35 ပထမနေ့၌ ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ ဓမ္မအစည်းအဝေးရှိရမည်။ 36 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာကို ဆက်ကပ်ပြီးနောက် ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ဓမ္မအစည်းအဝေးလုပ်ကြရာ ထာဝရဘုရားထံ မီးပူဇော်ရာကိုဆက်ကပ်ကြရဦးမည်။ အစုအရုံးကြီးဖြစ်သဖြင့် ကြိုးကြိုးပန်းပန်းမလုပ်ကြရဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့။
37-38 ထာဝရဘုရားထံသစ္စာဝတ်အလျောက် စေတနာအလျောက်အလှူမှစသော ဒါနအမျိုးမျိုးကို လှူဒါန်းသောအချိန်များနှင့် ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ်နေ့များပြင် မီးပူဇော်ရာတည်းဟူသော မီးရှို့ရာသက္ကာ၊ ဘောဇဉ်သက္ကာ၊ မိတ်သဟာယသက္ကာ၊ သွန်းလောင်းရာသက္ကာများကို ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနေ့၌ ထာဝရဘုရားထံဆက်ကပ်ရန် ထာဝရဘုရားချိန်းချက်တော်မူသည့်အလျောက် သင်တို့ကြော်ငြာရသောဓမ္မအစည်းအဝေးများကား ထိုသို့ပင်တည်း။
39 မြေထွက်အသီးအနှံသိုထားပြီးနောက် သတ္တမလ၊ ဆယ့်ငါးရက်နေ့ကစ၍ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး၊ ထာဝရဘုရား၏ပူဇော်ပွဲကို ကျင်းပကြရာ၊ ပဌမနေ့၌လည်းကောင်း၊ အဌမနေ့၌လည်းကောင်း ဥပုသ်စောင့်ကြလော့။ 40 ပထမနေ့၌ထူးမြတ်သောသစ်သီး၊ စွန်ပလွံလက်၊ အရွက်ဖြာသောအခက်နှင့် မိုးမခကိုင်းများကိုခုတ်ယူ၍ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့ ရွှင်လန်းလျက်နေကြလော့။ 41 အမျိုးအစဉ်အဆက်ထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ သတ္တမလတွင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ထာဝရဘုရားထံပူဇော်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပကြရမည်။ 42-43 ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အိဂျစ်ပြည်ကထုတ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ၊ တဲများ၌ ငါနေစေသည့်အကြောင်း သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်သိမှတ်ကြစေရန်၊ ဣသရေလတိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့သည် တဲ၌ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးနေကြရမည်။ ငါသည် သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေတည်းဟု မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း၊ 44 ထာဝရဘုရားချိန်းချက်တော်မူသောအခါသမယများကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မောရှေပြန်ကြားလေ၏။