2
လူတစ်ဦးသည် ထာဝရဘုရားထံ ဘောဇဉ်သက္ကာကိုတင်သွင်းလှူဒါန်းလျှင် လောဗန်တင်လျက် ဆီလောင်းသောမုန့်ညက်ကိုလှူဒါန်း၍၊ အာရုန့်သားပရောဟိတ်ဖြစ်သူတို့ရှေ့ တင်သွင်းစေ။ ပရောဟိတ်သည် ဆီပါသောမုန့်ညက်တစ်လက်ဆွန်းနှင့်တကွ လောဗန်ရှိသမျှကိုသဲ့ယူ၍ မှတ်သားတော်မူဖွယ်အဖြစ်၊ ထာဝရဘုရားစိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ် မီးပူဇော်ရာအဖြစ်ဖြင့် ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာပူဇော်ရမည်။ အကြွင်းအကျန်ကား ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအနက် အထူးသီးသန့်သည်ဖြစ်လျက် အာရုန်နှင့်သားတို့ပိုင်ရာဖြစ်သတည်း။
မီးဖို၌လုပ်သောဘောဇဉ်သက္ကာကိုတင်သွင်းလျှင် တဆေးမဲ့မုန့်ညက်နှင့်ပေါင်း၍ ဆီရောသောမုန့်ပေါက်၊ ဆီလူးသောမုန့်ချပ်များကိုလှူဒါန်းလော့။ သံအိုးကင်းနှင့်လုပ်သောဘောဇဉ်သက္ကာဖြစ်လျှင် ဆီရောသောတဆေးမဲ့မုန့်ညက်ကိုလှော်၍လှူဒါန်းလော့။ ဘောဇဉ်သက္ကာဖြစ်သည်နှင့်အညီ အပိုင်းပိုင်းချိုးဖြတ်၍ ဆီလောင်းလော့။ အိုးနှင့်လုပ်သောဘောဇဉ်သက္ကာဖြစ်လျှင် ဆီနယ်သောမုန့်ညက်ကိုပြုတ်၍ လှူဒါန်းလော့။ ၎င်းဝတ္ထုများဖြင့် ပြင်ဆင်သောဘောဇဉ်သက္ကာကို ထာဝရဘုရားရှေ့တင်သွင်းရာ ခံယူသောပရောဟိတ်သည် ပလ္လင်တော်အနီးသို့ကပ်ပြီးလျှင်၊ မှတ်သားတော်မူဖွယ်ကို ဘောဇဉ်သက္ကာမှချီယူ၍ ထာဝရဘုရားစိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ် မီးပူဇော်ရာအဖြစ်ဖြင့် ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာပူဇော်ရမည်။ 10 အကြွင်းအကျန်ကား ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအနက် အထူးသီးသန့်သည်ဖြစ်လျက် အာရုန်နှင့်သားတို့ပိုင်ရာဖြစ်သတည်း။ 11 ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာအဖြစ်တဆေး၊ ပျားရည်၊ မည်သည်ကိုမျှမပူဇော်ရသည်နှင့်အညီ တဆေးပါသောဘောဇဉ်သက္ကာကို မဆက်ကပ်ရ။ 12 အဦးပေါ်ရာအလှူဒါနအဖြစ်ဆက်ကပ်သင့်သော်လည်း စိတ်တော်ပြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ်ဖြင့် ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာမတင်ရ။ 13 ဘောဇဉ်သက္ကာအလှူဒါနဟူသမျှ၌ဆားခတ်၍ သင့်ဘုရားသခင်ဖွဲ့တော်မူသော ပဋိညာဉ်ဆိုင်ရာဆားကို မလစ်လပ်ရ။ ဆက်ကပ်သောအလှူဒါနရှိသမျှ၌ ဆားခတ်ရမည်။
14 အဦးမှည့်သောအသီးအနှံဘောဇဉ်သက္ကာကို ထာဝရဘုရားထံတင်သွင်းလျှင် မီးလှော်သောစပါး၊ ဆန်ခွဲနှင့်အသီးများကိုတင်သွင်းရာ 15 ဘောဇဉ်သက္ကာဖြစ်သည်နှင့်အညီဆီလောင်း၍ လောဗန်တင်ပြီးလျှင်၊ 16 ပရောဟိတ်သည် ဆီလောင်းသောဆန်ခွဲအချို့အဝက်နှင့်တကွ လောဗန်ရှိသမျှတည်းဟူသော မှတ်သားတော်မူဖွယ်ကို ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာအဖြစ် ပူဇော်ရမည်။