17
တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ အာရုန်နှင့်သားတို့မှစသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား၊ ငါထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူချက်ကိုဆင့်ဆိုလော့။ 3-4 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အနက် အကြင်သူသည် ထာဝရဘုရားစံရာတော်ရှေ့၊ ထာဝရဘုရားထံလှူဒါန်းဆက်ကပ်အံ့သောငှါ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးသို့ဆောင်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တစ်ကောင်ကောင်ကို တပ်စားခန်းအတွင်းအပြင်စီရင်အံ့။ ထိုသူသည် သွေးသွန်းမှုပြုသည့်အလျောက် သွေးသွန်းပြစ်ခံထိုက်လျက် အမျိုးဘောင်မှပယ်ရှားခံရမည်။ သို့မှဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လွင်ပြင်တွင်ပူဇော်လေ့ရှိသောယဇ်များကို ပရောဟိတ်ရှိရာ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး၊ ထာဝရဘုရားထံတင်သွင်းလျက် ထာဝရဘုရားအား မိတ်သဟာယပူဇော်သက္ကာအဖြစ်ဖြင့် ပူဇော်ကြရာ၊ ပရောဟိတ်သည် တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး ထာဝရဘုရား၏ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းပက်ခြင်း၊ ထာဝရဘုရားစိတ်တော်ဖြေဖွယ်ရနံ့အဖြစ် ဆီဥကိုမီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းပြုသည့်အလျောက်၊ မှားယွင်း၍လိုက်ကြသောနတ်မိစ္ဆာတို့အား ယဇ်များကိုပူဇော်လေ့ရှိကြတော့မည်မဟုတ်ချေ။ လူမျိုးအစဉ်အဆက် အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သတည်း။ 8-9 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ထာဝရဘုရားထံဆက်ကပ်အံ့သောငှါ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးသို့မဆောင်သွင်းဘဲ မီးရှို့ရာသက္ကာမှစသော ယဇ်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်လျှင် အမျိုးမှပယ်ရှားခံစေဟု ဆင့်ဆိုလော့။
10 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အသွေးတစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးဆောင်လျှင် သုံးဆောင်သူ့ကိုငါမျက်နှာထား၍ အမျိုးဘောင်မှပယ်ရှားလိမ့်မည်။ 11 အသို့ဆိုသော် ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသက်သည်အသွေး၌တည်သည့်အလျောက် အသက်ပါသည့်အတွက် အသွေးဖြင့်အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကို ပြုခွင့်ရှိသောကြောင့် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် သင်တို့ရုပ်နာမ်ပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရန်ငါပေးပြီ။ 12 သို့ဖြစ်၍ ငါက၊ သင်တို့အနက်ဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူတို့အနက်ဖြစ်စေ အသွေးကိုမည်သူမျှမသုံးဆောင်ရဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မြစ်တားခဲ့ပြီ။
13 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည်အမဲလိုက်ရာ စားအပ်သောသားငှက်တစ်ကောင်ကောင်ကိုရသော် အသွေးကိုသွန်ထုတ်၍ မြေဖို့ရမည်။ 14 ကိုယ်ခန္ဓာတိုင်း၏အသက်ကား အသွေးနှင့်တဝတည်းဖြစ်၍ ငါက၊ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုး၏အသွေးကို မသုံးဆောင်ရဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မြစ်တားခဲ့ပြီ။ ဆိုင်ရာအသွေးသည် ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးမျိုး၏အသက်ဖြစ်သဖြင့် သုံးဆောင်သောသူတိုင်း ပယ်ရှားခံရမည်။ 15 တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူဖြစ်စေ အိုသေ၊ နာသေ၊ သားရဲကိုက်သေအကောင်ကိုစားမိသောသူတိုင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေပြီးမှ သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 16 အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းမပြုလျှင်မူကား ဒုစရိုက်ဝန်ကို ထမ်းရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။