16
ထာဝရဘုရားရှေ့ချဉ်းကပ်၍ အသေခံရသောအာရုန့်သားနှစ်ယောက်တို့ ကွယ်လွန်ပြီးမှ မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်မြွက်တော်မူသည်မှာ၊ အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ထက် တိမ်တိုက်တွင် ငါပေါ်လာမည်ဖြစ်၍ သေတ္တာတော်ပေါ်ရှိ အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ရှေ့ကန့်လန့်ကာအတွင်း သန့်ရှင်းရာဌာနတွင်းသို့ သေဘေးကင်းလွတ်ရန် အခါခပ်သိမ်းဝင်ရောက်ခွင့်မရှိကြောင်း အစ်ကိုအာရုန်အားဆင့်ဆိုလော့။ သန့်ရှင်းရာဌာနတွင်းသို့ အာရုန်ဝင်ရောက်ရသောနည်းဟူမူကား၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် နွားပေါက်တစ်ကောင် မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ် သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုရရှိသော်၊ သန့်ရှင်းသောလက်ကျပ်ပိတ်ဝတ်လုံဝတ်ခြင်း၊ ပိတ်ပေါင်းဘီဆင်ခြင်း၊ ပိတ်ခါးပန်းစည်းခြင်း၊ ပိတ်ဗောင်းဆောင်းခြင်းများကိုပြုရမည်။ သန့်ရှင်းသောသင်္ကန်းစုံဖြစ်သည့်အလျောက် မဝတ်မီရေချိုးစေ။ ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်မှ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် ဆိတ်ထီးနှစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ် သိုးထီးတစ်ကောင်ကို ခံယူပြီးနောက်၊ ကိုယ်ဆိုင်သော အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွားကိုတင်သွင်းလျက် ကိုယ်မှစ၍ အိမ်သူအိမ်သားတို့အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးလျှင်၊ ခံယူသောဆိတ်နှစ်ကောင်ကို ထာဝရဘုရားရှေ့ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးထားရာ၊ ထာဝရဘုရားအဖို့တစ်မဲ၊ ကင်းရှင်းမှုအဖို့တစ်မဲ၊ ဆိတ်နှစ်ကောင်ပေါ်တွင်ချ၍၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ မဲကျရာဆိတ်ကိုတင်သွင်းလျက်၊ 10 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် ဆက်ကပ်သည့်ပြင် ကင်းရှင်းမှုအဖို့မဲကျရာဆိတ်ပေါ်တွင် အပြစ်အတွက်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးနောက် ကင်းရှင်းမှုအဖို့တောသို့လွှတ်ခြင်းငှါ ထာရဘုရားရှေ့အရှင်ထားရဦးမည်။ 11 အာရုန်သည် ကိုယ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွားကိုတင်သွင်းလျက် ကိုယ်မှစသောအိမ်သူအိမ်သားတို့အပြစ်အဖို့ဖြေ၍ ကိုယ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွားကိုစီရင်ပြီးလျှင်၊ 12 ထာဝရဘုရားရှေ့တော်ရှိ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်၌ မီးကျီးအပြည့်ထည့်သောမီးကျီးခံနှင့်တကွ နံ့သာထင်းမုန့်တစ်လက်ခုပ်ကို ကန့်လန့်ကာအတွင်းသို့ ဆောင်ယူလျက်၊ 13 သေဘေးကင်းလွတ်ရန် သက်သေတော်ပေါ်ရှိ အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ကို နံ့သာပေါင်းတိမ်တိုက်ဖုံးအုပ်စေခြင်းငှါ ထာဝရဘုရားရှေ့မီးပေါ်တွင် နံ့သာပေါင်းဖြူးပြီးနောက်၊ 14 နွားသွေးအချို့အဝက်ကိုယူ၍ အရှေ့မျက်နှာရှိအပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ပေါ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့ခုနစ်ကြိမ် လက်ချောင်းဖြင့်ဖျန်းရမည်။ 15 ထိုနောက် လူပရိသတ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာဆိတ်ကိုစီရင်၍ အသွေးကိုကန့်လန့်ကာအတွင်းသို့ ဆောင်ယူပြီးလျှင် နွားသွေးဖြင့်ဖျန်းသည့်နည်းတူ ဆိတ်သွေးဖြင့်လည်း အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ 16 ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင်လည်းကောင်းဖျန်းလျက် ဣသရေလအမျိုးသားတို့မသန့်ခြင်း၊ လွန်ကျူးခြင်းများတည်းဟူသော အပြစ်အမျိုးမျိုးအတွက် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ပြစ်အဖို့လည်းကောင်း၊ သူတို့မသန့်မှုများအလယ်တွင် တည်သောတွေ့ဆုံရာတဲတော်ပြစ်အဖို့လည်းကောင်း ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 17 သန့်ရှင်းရာဌာနအတွင်း အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရန်ဝင်ရောက်၍ ကိုယ်မှစသောအိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့် ဣသရေလတစ်မျိုးလုံးအစည်းအဝေးအပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးလျှင် မထွက်မချင်း တွေ့ဆုံရာတဲတော်တွင်မည်သူမျှမပါရ။ 18 ထိုနောက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်ရှိ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်သို့ထွက်သွား၍ ပလ္လင်ပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုရာ နွားသွေး၊ ဆိတ်သွေးအချို့အဝက်ကိုယူလျက် ပလ္လင်တော်ပတ်လည်စိန်တောင်များ၌သုတ်ခြင်း၊ 19 ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် လက်ချောင်းဖြင့်ခုနစ်ကြိမ်ဖျန်းခြင်းများကိုပြု၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့မသန့်မှုများမှ စင်ကြယ်သီးသန့်ရာရောက်စေရမည်။ 20 သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်၊ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပြုပြီးနောက် အာရုန်သည်အရှင်ထားသောဆိတ်ကိုတင်သွင်း၍၊ 21 ဆိတ်ခေါင်းပေါ်တွင် လက်နှစ်ဘက်တင်လျက် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ပြုခဲ့သမျှဒုစရိုက်မှု၊ လွန်ကျူးမှုတည်းဟူသော အပြစ်အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြလျက် ဆိတ်ခေါင်းပေါ်တွင်လွဲတင်ပြီးလျှင် အသင့်ထားသောလူ့လက်ဖြင့် တောသို့လွှတ်စေရာ၊ 22 တောတွင် အလွတ်ထားရသောဆိတ်သည် သူတို့ဒုစရိုက်ရှိသမျှကို ကွာခြားရာအရပ်သို့ဆောင်သွားရမည်။ 23 အာရုန်သည် သန့်ရှင်းရာဌာနအတွင်းဝင်ရန် ဝတ်ဆင်ခဲ့သောပိတ်သင်္ကန်းစုံကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်တွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ ချွတ်ထားပြီးလျှင်၊ 24 သန့်ရှင်းရာအရပ်တွင်ရေချိုးခြင်း၊ အဝတ်လဲခြင်းပြုပြီးမှ ထွက်လာရာ ကိုယ်ဆိုင်သောမီးရှို့ရာသက္ကာ၊ လူပရိသတ်ဆိုင်သောမီးရှို့ရာသက္ကာများကို ဆက်ကပ်သဖြင့် ကိုယ့်အပြစ်နှင့်လူပရိသတ်အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 25 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာဆီဥကိုကား ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် မီးဖြင့်ပူဇော်ရမည်။ 26 ကင်းရှင်းမှုအဖို့ ဆိတ်ကိုအလွတ်ထားသောသူသည် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြုပြီးမှ တပ်စားခန်းအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်။ 27 သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုစေရန် အသွေးကိုဆောင်သွင်းခဲ့ပြီးသော အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနွားနှင့် ဆိတ်အကောင်များကို တပ်စားခန်းပြင်သို့ဆောင်သွားပြီးလျှင် အရေ၊ အသား၊ အူနုပါ ကျွမ်းလောင်စေရမည်။ 28 ကျွမ်းလောင်စေသောသူလည်း အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြုပြီးမှ တပ်စားခန်းအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်။
29-30 သင်တို့အဖို့အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ကား၊ သတ္တမလ၊ ဒသမနေ့တွင် သင်တို့သန့်စေရန် အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုသဖြင့် ထာဝရဘုရားရှေ့အပြစ်အမျိုးမျိုးမှ သန့်ရာရောက်မည်ဖြစ်၍ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူဖြစ်စေ၊ အမှုအရေးမည်သည်ကိုမျှမလုပ်ဆောင်ရဘဲ ခြိုးခြံစွာပြုကြရမည်။ 31 ထိုနေ့ရက်သည် နားနေရာဥပုသ်နေ့ဖြစ်၍ ခြိုးခြံစွာပြုကြရမည်။ အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်တည်း။ 32 အဘအရိုက်အရာ၌ ပရောဟိတ်အဖြစ်ဖြင့်ခန့်ထားပြီး ဘိသိက်ခံပရောဟိတ်သည် အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုရာ သန့်ရှင်းသောပိတ်သင်္ကန်းစုံဝတ်ဆင်ပြီးလျှင်၊ 33 သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်၊ ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပြစ်အဖို့လည်းကောင်း၊ ပရောဟိတ်များနှင့်စည်း​ေ၀းသော လူပရိသတ်ဥဿုံပြစ်အဖို့လည်းကောင်း ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 34 ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ အပြစ်အမျိုးမျိုးအတွက် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ဖြေခြင်းကိုပြုရသောအမှုကား၊ သင်တို့အဖို့အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သတည်းဟု မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း အာရုန်ပြုလေ၏။