14
1-2 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ နူနာစွဲသူကို သန့်စေခြင်းပြုသောနေ့ဆိုင်ရာတရားဟူမူကား၊ တပ်စားခန်းပြင်သို့ လှည့်သွားသောပရောဟိတ်ထံ ခေါ်သွင်းကြပြီးနောက် ပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ နူနာအမှတ်လက္ခဏာ ကင်းပျောက်ကြောင်းတွေ့သော်၊ သန့်စေခြင်းလိုသောသူ့အတွက် သန့်သောငှက်ရှင်နှစ်ကောင်၊ သစ်ကတိုးသားအရိုး၊ အနီချည်၊ ဟုဿုပ်ညွန့်များကို ဆောင်ယူခဲ့စေပြီးလျှင်၊ ငှက်တစ်ကောင်ကို စမ်းရေထည့်သောမြေအိုးအထက်စီရင်ရန် မိန့်မှာပြီးနောက်၊ ကျန်ငှက်ရှင်တစ်ကောင်၊ သစ်ကတိုးသားအရိုး၊ အနီချည်၊ ဟုဿုပ်ညွန့်များကို စမ်းရေပေါ်တွင်စီရင်သော ငှက်သွေး၌ကိုင်ဆွတ်၍၊ နူနာသန့်စေလိုသူ့အပေါ်သို့ ခုနစ်ကြိမ်ဖျန်းလျက် သန့်ပြီဟုဖော်ပြပြီးမှ ငှက်ရှင်ကိုတောတွင်လွှတ်ရမည်။ သန့်စေခြင်းလိုသောသူသည် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ဆံအမွေးရိတ်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းများကိုပြုပြီးမှ သန့်ရာရောက်သဖြင့် တပ်စားခန်းသို့ဝင်ခွင့်ရသော်လည်း ကိုယ့်တဲပြင်တွင်ခုနစ်ရက်နေရမည်။ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ဆံ၊ မုတ်ဆိတ်၊ မျက်ခုံးမွေးမှစသောအမွေးရှိသမျှရိတ်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းများကိုထပ်မံပြုလျက် သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 10 ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ကြန်အင်စုံသောသိုးသားငယ်အထီးနှစ်ကောင်၊ ကြန်အင်စုံလျက် အခါလည်သောသိုးသားငယ်အမတစ်ကောင်၊ ဘောဇဉ်သက္ကာအဖြစ်ဖြင့် ဆီရောသောမုန့်ညက်သုံးစရွတ်နှင့် ဆီအစိတ်များကိုဆောင်ယူခဲ့ရာ၊ 11 သန့်စေသောပရောဟိတ်သည် သန့်လိုသောသူ့ကို ဆိုခဲ့သောအရာများနှင့်တကွ ထာဝရဘုရားရှေ့ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးထားပြီးလျှင်၊ 12 သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုယူ၍ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာအဖြစ်ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဆီအစိတ်ပါ ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ် ထာဝရဘုရားရှေ့ဦးတိုက်ခြင်း၊ 13 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနှင့်မီးရှို့ရာသက္ကာစီရင်မြဲနေရာ သန့်ရှင်းရာဌာနတံတိုင်းအတွင်း စီရင်ခြင်းများကိုပြုရမည်။ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနည်းတူ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာလည်းအထူးသီးသန့်လျက် ပရောဟိတ်ပိုင်ရာဖြစ်၏။ 14 ပရောဟိတ်သည် ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာ၏ အသွေးအချို့အဝက်ကိုယူ၍ သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌သုတ်ခြင်း၊ 15 ဆီအချို့အဝက်ကိုလည်းယူ၍ ကိုယ့်ဝဲလက်ဝါးတွင် လောင်းထည့်ပြီးလျှင်၊ 16 ဝဲလက်ဝါးရှိဆီ၌ ယာလက်ချောင်းနှိုက်လျှက် ထာဝရဘုရားရှေ့ခုနစ်ကြိမ်ဖျန်းခြင်း၊ 17 လက်ဝါးရှိဆီကျန်အနက် သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာ၏ အသွေးပေါ်တွင်သုတ်ခြင်း၊ 18 သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင် လက်ဝါးရှိဆီကျန်နှင့် လောင်းခြင်းများကိုပြုလျက်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့ သူ့အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကို ပြုရမည်။ 19 ပရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာကိုဆက်ကပ်လျက်၊ သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ မသန့်ခြင်းအဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးနောက် မီးရှို့ရာသက္ကာကိုစီရင်၍၊ 20 ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ဘောဇဉ်သက္ကာနှင့်တကွ ပူဇော်ရာအပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုသဖြင့် သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။
21 သူသည်ဆင်းရဲ၍ လက်ဝယ်မရှိလျှင် ကိုယ်အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုစေရန် ဦးတိုက်ရသောပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာအဖြစ် သိုးသားငယ်အထီးတစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်သက္ကာအဖြစ် ဆီရောသောမုန့်ညက်တစ်စရွတ်ကိုလည်းကောင်း၊ 22 ဆီအစိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ လက်ဝယ်ရနိုင်သောချိုးနှစ်ကောင်၊ သို့မဟုတ် ခိုနှစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ 23 ယူ၍ကိုယ့်သန့်စေခြင်းအတွက် ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး ပရောဟိတ်ထံတင်သွင်းရာ၊ 24 ပရောဟိတ်သည် ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာ သိုးနှင့်ဆီအစိတ်ကိုယူ၍ ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ် ထာဝရဘုရားရှေ့ဦးတိုက်ခြင်း၊ 25 ထိုပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာသိုးကိုစီရင်ပြီးမှ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာ၏ အသွေးအချို့အဝက်ကိုယူ၍ သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌သုတ်ခြင်း၊ 26 ဆီအချို့အဝက်ကို ကိုယ့်ဝဲလက်ဝါးတွင်လောင်းထည့်ပြီးလျှင်၊ 27 ဝဲလက်လက်ဝါးရှိဆီအချို့အဝက်ကို ယာလက်ချောင်းနှင့် ထာဝရဘုရားရှေ့ခုနစ်ကြိမ်ဖျန်းခြင်း၊ 28 လက်ဝါးရှိဆီအနက် သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ လက်ျာနားပျင်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာခြေမများ၌ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာ၏အသွေးရှိရာတွင် သုတ်ခြင်း၊ 29 သန့်စေခြင်းလိုသောသူ၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင် လက်ဝါးရှိဆီကျန်နှင့်လောင်းခြင်းများကိုပြုလျက် ထာဝရဘုရားရှေ့ သူ့အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 30-31 ပရောဟိတ်သည် သန့်စေခြင်းလိုသောသူ့လက်ဝယ်ရနိုင်သောချိုး၊ ခိုများအနက် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်ကို ဘောဇဉ်သက္ကာနှင့်တကွဆက်ကပ်ရာ ထာဝရဘုရားရှေ့ သူ့အပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 32 သန့်စေခြင်းအတွက် ထိုက်သင့်ရာလက်ဝယ်မရှိသော နူနာအမှတ်လက္ခဏာစွဲသူဆိုင်ရာကား ထိုသို့တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။
33 တစ်ဖန်မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 34 အပိုင်အဖြစ်ငါပေးသောခါနာန်ပြည်သို့ သင်တို့ဝင်ရောက်ကြပြီးလျှင် ပိုင်ရာပြည်ရှိတိုက်တစ်တိုက်တွင် နူနာအမှတ်လက္ခဏာကို ငါသင့်စေသော်၊ 35 တိုက်ရှင်က၊ တိုက်တွင်အမှတ်လက္ခဏာဆိုးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ထင်ပါသည်ဟု ပရောဟိတ်ထံသွားရောက်တိုင်ကြားရာ၊ 36 ပရောဟိတ်သည် အမှတ်လက္ခဏာရှုကြည့်ရန် တိုက်တွင်းသို့မဝင်မီ တိုက်တွင်းရှိသမျှ မသန့်ရာမရောက်စေခြင်းငှါ မိန့်မှာသည့်အတိုင်း တိုက်ကိုလွတ်လပ်စေပြီးနောက် အရှုအကြည့်ဝင်ရောက်လျက် အမှတ်လက္ခဏာကိုရှုကြည့်ရာ၊ 37 နံရံ၌မစိမ်းတစ်စိမ်း၊ မနီတစ်နီ၊ နိမ့်ချိုင့်သောအမှတ်လက္ခဏာရှိကြောင်းတွေ့လျှင်၊ 38 တိုက်တံခါးပြင်သို့ထွက်သွားလျက် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးပိတ်ထားရမည်။ 39 ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ပရောဟိတ်သည် သွားရောက်ရှုကြည့်ပြန်သော် တိုက်နံရံတွင် အမှတ်လက္ခဏာတိုးကြောင်းတွေ့လျှင် 40 ပရောဟိတ်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း အမှတ်လက္ခဏာရှိသောကျောက်များကိုထုတ်လျက် မြို့ပြင်မစင်ကြယ်သောအရပ်သို့ပစ်လိုက်ခြင်း၊ 41 တိုက်အတွင်းပတ်လည်၌အင်္ဂတေကိုခြစ်ခွာလျက် မြို့ပြင်မစင်ကြယ်သောအရပ်သို့သွန်ခြင်း၊ 42 အထက်ကျောက်ရာတွင် ကျောက်သစ်ယူ၍အစားထိုးခြင်း၊ အင်္ဂတေသစ်ကိုလည်းယူ၍ မွမ်းမံခြင်းများကိုပြုကြရမည်။ 43 ထိုသို့ကျောက်ထုတ်ခြင်း၊ ခြစ်ခွာခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်းများကိုပြုပြီးနောက် တိုက်တွင်အမှတ်လက္ခဏာပေါ်ပြန်သော်၊ 44 ပရောဟိတ်သည်သွားရောက်ရှုကြည့်ရာ အမှတ်လက္ခဏာတိုးကြောင်းတွေ့လျှင် တိုက်တွင်နူနာဆိုးဖြစ်သဖြင့် မသန့်သည့်အတွက်၊ 45 တိုက်၊ ကျောက်၊ သစ်သား၊ အင်္ဂတေရှိသမျှပါ ဖြိုဖျက်လျက် မြို့ပြင်မစင်ကြယ်သောအရပ်သို့ ထုတ်ပစ်ရမည်။ 46 ထိုတိုက်ပိတ်ထားသမျှကာလအတွင်း ဝင်မိသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေရမည်။ 47 အိပ်မိ၊ စားမိသူလည်း အဝတ်ဖွပ်လျှော်ရမည်။ 48 တိုက်မွမ်းမံခြင်းပြုပြီးနောက် ပရောဟိတ်သွားရောက်ရှုကြည့်ရာ အမှတ်လက္ခဏာမတိုးကြောင်းတွေ့လျှင်မူကား အမှတ်လက္ခဏာကင်းပျောက်သဖြင့် တိုက်သန့်သည်ဟု ဖော်ပြလျက်၊ 49 သန့်စေခြင်းကိုပြုရန် ငှက်နှစ်ကောင်၊ သစ်ကတိုးသားအရိုး၊ အနီချည်၊ ဟုဿုပ်ညွန့်များကိုယူ၍၊ 50 ငှက်တစ်ကောင်ကိုစမ်းရေထည့်သောမြေအိုးအထက်စီရင်ပြီးလျှင်၊ 51 သစ်ကတိုးသားအရိုး၊ ဟုဿုပ်ညွန့်၊ အနီချည်၊ ကျန်ငှက်ရှင်များကို စီရင်သောငှက်သွေးနှင့် စမ်းရေ၌ကိုင်ဆွတ်၍ တိုက်ကိုခုနစ်ကြိမ်ဖျန်းလျက်၊ 52 ငှက်အသွေး၊ စမ်းရေ၊ ငှက်ရှင်၊ သစ်ကတိုးသားအရိုး၊ ဟုဿုပ်ညွန့်၊ အနီချည်များဖြင့် သန့်စေခြင်းကိုပြုရာ၊ 53 ငှက်ရှင်ကိုကားမြို့ပြင်တောသို့လွှတ်၍ တိုက်ပြစ်အဖို့ဖြေခြင်းကိုပြုသဖြင့် သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 54-57 နူနာ၊ ပွေးနာ၊ အဝတ်နူနာ၊ တိုက်နူနာ၊ ဖုထနာ၊ ပေါ်ထွက်နာ၊ တောက်ထိန်နာ၊ အမှတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကို သန့်မသန့်ကြောင်းသင်ပြရန်တရားကား ထိုသို့ဖြစ်၏။ နူနာဆိုင်ရာတရားပင်တည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။