13
တစ်ဖန်မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသားအရေ၌ အဖုထခြင်း၊ ပေါ်ထွက်ခြင်း၊ တောက်ထိန်ခြင်းဖြစ်လျက်၊ နူနာအမှတ်လက္ခဏာရောက်သော် ပရောဟိတ်အာရုန့်ထံသော်လည်းကောင်း၊ သားဖြစ်သူ ပရောဟိတ်တစ်ပါးပါးထံသော်လည်းကောင်း ထိုသူ့ကိုခေါ်သွင်းရမည်။ ပရောဟိတ်သည် အသားအရေ၌ရှိသော အမှတ်လက္ခဏာကိုရှုကြည့်ရာ အမှတ်တွင်အမွေးဖြူလျက် အမှတ်လည်းအသားအရေထက်နက်သည်ဟု ထင်မြင်လျှင် နူနာအမှတ်လက္ခဏာမှန်သဖြင့် ရှုကြည့်သောပရောဟိတ်သည် မသန့်ကြောင်းဖော်ပြရမည်။ အသားအရေ၌ တောက်ထိန်ဖြူဆွတ်၍ အမွေးမဖြူဘဲ အသားအရေထက်မနက်ဟုထင်မြင်လျှင်မူကား ပရောဟိတ်သည် အမှတ်ရှိသူ့ကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး​လှောင်ထားပြီးမှ၊ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ရှုကြည့်ပြန်ရာ အရေရှိအမှတ်မတိုးဘဲ ရပ်နေသည်ဟုသိမြင်သော် ခုနစ်ရက်ဆက်လက်လှောင်ထားပြီးကာလ၊ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ တစ်ဖန်ရှုကြည့်ပြန်ရာ အရေ၌အမှတ်မတိုး၊ မှေးမှိန်ကြောင်းတွေ့လျှင် သန့်သည်ဟုဖော်ပြရမည်။ ပေါ်ထွက်နာသာဖြစ်က အဝတ်ဖွပ်လျှော်ပြီးမှသန့်လိမ့်မည်။ သန့်စေခြင်းအတွက် ပရောဟိတ်အားကိုယ်ကိုပြပြီးနောက် အရေ၌ပေါ်ထွက်နာတိုးလျှင် တစ်ဖန်ပြရမည်။ ပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ အရေ၌ပေါ်ထွက်နာတိုးကြောင်းတွေ့သည်နှင့် နူနာရောဂါဖြစ်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၌ နူနာအမှတ်လက္ခဏာရောက်ခဲ့လျှင် ပရောဟိတ်ထံခေါ်သွင်းရမည်။ 10 ပရောဟိတ်သည်ရှုကြည့်ရာ အရေ၌အသားဆိုးပါလျက် အမွေးကိုဖြူစေပြီးသော ဖြူဆွတ်ဖူးထကြောင်းတွေ့လျှင်၊ 11 အသားအရေတွင် နူနာဟောင်းဖြစ်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ မသန့်သည်မှန်သောကြောင့် မလှောင်မထားရ။ 12 ပရောဟိတ်ထင်မြင်သည့်အတိုင်း အမှတ်လက္ခဏာရှိသူ၏ ဦးခေါင်းမှခြေဖဝါးတိုင်အောင်၊ အရေလုံးနှံ့ နူနာပေါ်ထွက်လွှမ်းမိုးလျှင်၊ 13 ပရောဟိတ်သည် ရှုကြည့်ပြန်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးနှံ့နူနာလွှမ်းမိုးကြောင်းတွေ့သော်၊ အမှတ်လက္ခဏာရှိသူသန့်သည်ဟု ဖော်ပြရမည်။ ကိုယ်လုံးဖြူဆွတ်သောကြောင့် သန့်ချေ၏။ 14 အသားဆိုးပေါ်ထွက်သည့်ကာလမှာ၊ 15 မသန့်ရာရောက်၍ အသားဆိုးကိုပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ အသားဆိုးသည် နူနာဖြစ်လျက် မသန့်ချေ။ 16 ထိုနောက်အသားဆိုးပြောင်း၍ ဖြူဆွတ်ပြန်လျှင် ပရောဟိတ်ထံပြန်လာဦးမည်။ 17 ပရောဟိတ်သည် ရှုကြည့်ရာ အမှတ်လက္ခဏာဖြူဆွတ်ကြောင်းတွေ့သော် အမှတ်ရှိသူသန့်သည့်အတိုင်း သန့်ပြီးဟုဖော်ပြရမည်။
18 အသားအရေရှိ ကုသပြီးသောအနာဆိုးနေရာ၌ ဖြူဆွတ်ဖုထခြင်း၊ 19 ဖျော့နီတောက်ထိန်ခြင်းဖြစ်လျှင် ပရောဟိတ်ထံပြရမည်။ 20 ပရောဟိတ်သည်ရှုကြည့်ရာ အမွေးဖြူလျက် အနာလည်းအရေအောက်စွဲရောက်ကြောင်း ထင်မြင်လျှင်၊ အမာရွတ်တွင်ပေါ်ထွက်ပြီး နူနာအမှတ်လက္ခာဏာဖြစ်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ 21 သို့ရာတွင် ပ​ရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ အမွေးဖြူမပါ၊ အရေအောက်မစွဲမရောက်၊ မှေးမှိန်ကြောင်းတွေ့လျှင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးလှောင်ထားလျက်၊ 22 အရေ၌တိုးသော် အမှတ်လက္ခဏာမှန်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ 23 တောက်ထိန်ခြင်းသည် မတိုးဘဲ၊ နေမြဲနေလျှင်မူကား၊ အမာရွတ်သာဖြစ်က သန့်သည်ဟုဖော်ပြရမည်။ 24 အသားအရေ၌မီးလောင်ဖူးရှိလျက် မီးလောင်ရာအသားဆိုးတွင်ဖျော့နီတောက်ထိန်ခြင်း၊ ဖြူဆွတ်တောက်ထိန်ခြင်းဖြစ်လျှင် ပရောဟိတ်သည် ရှုကြည့်ရာ၊ 25 တောက်ထိန်ခြင်း၌ အမွေးဖြူလျက်၊ အရေထက်နက်ကြောင်း ထင်မြင်လျှင်၊ မီးလောင်ရာတွင်ပေါ်ထွက်သောနူနာဖြစ်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ နူနာအမှတ်လက္ခဏာမှန်၏။ 26 သို့ရာတွင်ပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ၊ တောက်ထိန်ရာ၌ အမွေးဖြူမပါ၊ အရေအောက်မစွဲမရောက်၊ မှေးမှိန်ကြောင်းတွေ့လျှင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးလှောင် ထားပြီးနောက် 27 ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ ရှုကြည့်ပြန်ရာ၊ အရေ၌တိုးသော် နူနာအမှတ်လက္ခဏာမှန်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ 28 တောက်ထိန်ခြင်းသည် မတိုးဘဲ နေမြဲနေလျက်မှေးမှိန်လျှင်မူကား မီးလောင်ဖူးကြောင့် အမာရွတ်သာဖြစ်က သန့်သည်ဟုဖော်ပြရမည်။
29 ယောက်ျားမိန်းမတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်း၌ဖြစ်စေ၊ မေး၌ဖြစ်စေ၊ အမှတ်လက္ခဏာရောက်ရှိသော်၊ 30 ပရောဟိတ်သည်အမှတ်လက္ခဏာကိုရှုကြည့်ရာ သိမ်ဖျဉ်းသောအမွေးဝါပါလျက် အရေထက်နက်ကြောင်းထင်မြင်လျှင် ခေါင်း၊ မေး၌ ပွေးနုနာဖြစ်သဖြင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ 31 သို့ရာတွင် ပရောဟိတ်သည် ပွေးနာအမှတ်လက္ခဏာကိုရှုကြည့်ရာ အမွေးနက်မပါသော်လည်း အရေထက်မနက်ကြောင်းထင်မြင်လျှင် ပွေးနာအမှတ်လက္ခဏာရှိသူကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးလှောင်ထားပြီးနောက်၊ 32 ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ရှုကြည့်ပြန်ရာ ပွေးနာမတိုး၊ အမွေးဝါမပါ၊ အနာလည်းအရေထက်မနက်ကြောင်း ထင်မြင်လျှင်၊ 33 ပွေးရှိရာကိုလှပ်၍ ဆံမုတ်ဆိတ်ရိတ်ရမည်။ ပရောဟိတ်သည် ပွေးနာရှိသူ့ကို ခုနစ်ရက်ဆက်လက်လှောင်ထားပြီးနောက်၊ 34 ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ တစ်ဖန်ရှုကြည့်ရာ အရေ၌ပွေးနာမတိုး၊ အရေထက်မနက်ကြောင်း ထင်မြင်လျှင် သန့်သည်ဟုဖော်ပြရမည်။ အဝတ်ဖွပ်လျှော်ပြီးမှ သန့်လိမ့်မည်။ 35 သန့်ကြောင်းဖော်ပြပြီးနောက် ပွေးနာတိုးသော် ပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ၊ 36 အရေ၌တိုးကြောင်းကိုတွေ့လျှင် အမွေးဝါကိုရှာရန်မလို၊ မသန့်ဖြစ်၏။ 37 အမွေးနက်ပါ၍ ပွေးနာနေမြဲနေကြောင်းသိမြင်သော် ပွေးနာကုသပြီးဖြစ်၍ သန့်သည့်အလျောက် သန့်သည်ဟု ဖော်ပြရမည်။
38 ယောက်ျားမိန်းမတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အသားအရေ၌ဖြူသောတောက်ထိန်ခြင်းများ ရောက်ခဲ့သော်၊ 39 ပရောဟိတ်သည်ရှုကြည့်ရာ အသားအရေရှိတောက်ထိန်ခြင်းများ ဖျော့တော့ကြောင်းတွေ့လျှင် အသားအရေ၌ပေါ်ထွက်ပြီး ညှင်းသာဖြစ်က သန့်ချေ၏။
40 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဦးဆံကျွတ်လျှင် ခေါင်းပြောင်သော်လည်း သန့်၏။ 41 နဖူးထိပ်ဆံကျွတ်လျှင် နဖူးထိပ်ပြောင်သော်လည်း သန့်၏။ 42 ပြောင်သောဦးခေါင်း၊ နဖူးထိပ်များ၌ ဖျော့နီသောအမှတ်လက္ခဏာရောက်ခဲ့သော် ပြောင်သောဦးခေါင်း၊ နဖူးထိပ်တွင် ပေါ်ထွက်သောနူနာဖြစ်သဖြင့်၊ 43 ပရောဟိတ်ရှုကြည့်ရာ အသားအရေ၌နူနာဟန်အမှတ်လက္ခဏာသည် ပြောင်သောဦးခေါင်း၊ နဖူးထိပ်တွင် ဖျော့နီသောအဖုထကြောင်းတွေ့လျှင်၊ 44 နူနာစွဲသူဖြစ်သည့်အလျောက် မသန့်သောကြောင့် မသန့်ဟုဖော်ပြရမည်။ ဦးခေါင်း၌ အမှတ်လက္ခဏာရှိသတည်း။
45 နူနာအမှတ်လက္ခဏာမှန်သူကား အဝတ်ဆုတ်ခြင်း၊ ဆံဖျားလျားချခြင်း၊ နှုတ်ဖုံးထားခြင်းများကို ပြုလျက်၊ မသန့်မသန့်ဟုဟစ်ကြော်ရမည်။ 46 အမှတ်လက္ခဏာရှိသမျှကာလပတ်လုံး မသန့်လျက်နေရမည်။ မသန့်သည့်အလျောက် တပ်စားခန်းပြင်နေရာချ၍ တစ်ယောက်တည်းနေရမည်။
47-48 သိုးချည်ဖြစ်စေ၊ လျှော်ချည်ဖြစ်စေ၊ အဝတ်၌သော်လည်းကောင်း၊ လျှော်ချည်ဖြစ်စေ၊ သိုးချည်ဖြစ်စေ၊ အတိုင်အဖောက်၌သော်လည်းကောင်း၊ သားရေ၌သော်လည်းကောင်း၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာ၌သော်လည်းကောင်း၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာ၌သော်လည်းကောင်း၊ နူနာအမှတ်လက္ခဏာစွဲရောက်ခဲ့လျှင်၊ 49 အဝတ်၊ သားရေ၊ အတိုင်အဖောက်၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာတွင် အမှတ်လက္ခဏာမစိမ်းတစိမ်း၊ မနီတနီအရောင်ရှိသော် နူနာအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သဖြင့် ပရောဟိတ်ထံပြရမည်။ 50 ပရောဟိတ်သည် အမှတ်လက္ခဏာရှိသောအရာကိုရှုကြည့်ရာ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးလှောင်ထားပြီးနောက်၊ 51 ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ ရှုကြည့်ပြန်သည့်ကာလ အဝတ်၊ အတိုင်အဖောက်၊ တစ်စုံတစ်ခုသောအသုံးပြုရာသားရေ၌ အမှတ်လက္ခဏာတိုးလျှင် နူနာဆိုးဖြစ်သောကြောင့် မသန့်ချေ။ 52 သိုးချည်ဖြစ်စေ၊ လျှော်ချည်ဖြစ်စေ၊ အဝတ်၊ အတိုင်အဖောက်သော်လည်းကောင်း၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာသော်လည်းကောင်း၊ အမှတ်လက္ခဏာရှိသောပစ္စည်းကို နူနာဆိုးဖြစ်သောကြောင့် မီးကျွမ်းလောင်စေရမည်။ 53 ပရောဟိတ်သည်ရှုကြည့်၍ အဝတ်၊ အတိုင်အဖောက်၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာ၌ အမှတ်လက္ခဏာမတိုးကြောင်းတွေ့သော်၊ 54-55 အမှတ်လက္ခဏာရှိသောအရာကို ဖွပ်လျှော်ရန်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း ဖွပ်လျှော်ကြပြီးလျှင် ပရောဟိတ်သည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဆက်လက်လှောင်ထားပြီးနောက် ရှုကြည့်ပြန်ရာ အမှတ်လက္ခဏာမတိုးသော်လည်း အရောင်မပြောင်းကြောင်းတွေ့သော် မသန့်ချေ။ အတွင်းအပြင်စားနာဖြစ်သောကြောင့် ကျွမ်းလောင်စေရမည်။ 56 ဖွပ်လျှော်ကြပြီးနောက် ပရောဟိတ်သည်ရှုကြည့်၍ အမှတ်လက္ခဏာမှေးမှိန်ကြောင်း တွေ့လျှင်မူကား အဝတ်၊ သားရေ၊ အတိုင်အဖောက်မှ ဆုတ်ပစ်ရမည်။ 57 နောက်တစ်ဖန် အဝတ်၊ အတိုင်အဖောက်၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာ၌ ပေါ်ပြန်ခဲ့သော် ပေါ်ထွက်နာဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်လက္ခဏာရှိသောအရာကို ကျွမ်းလောင်စေရမည်။ 58 ဖွပ်လျှော်ပြီးအဝတ်၊ အတိုင်အဖောက်၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာ၌ အမှတ်လက္ခဏာကင်းပျောက်လျှင်မူကား ထပ်မံဖွပ်လျှော်ပြီးမှ သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 59 သိုးချည်၊ လျှော်ချည်၊ အဝတ်သော်လည်းကောင်း၊ အတိုင်အဖောက်သော်လည်းကောင်း၊ သားရေဖြင့်လုပ်သောအရာရာသော်လည်းကောင်း၊ သန့်မသန့်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ရန် စွဲရောက်သော နူနာအမှတ်လက္ခဏာဆိုင်ရာတရားကား ထိုသို့တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။