10
အာရုန့်သားနာဒပ်နှင့်အဘိဟုတို့သည် ဆိုင်ရာမီးကျီးခံကိုကိုယ်စီယူ၍ ထည့်သောမီးပေါ်တွင် နံ့သာပေါင်းဖြူးလျက် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မမူသော မီးအထူးကို ရှေ့တော်တွင်ဆက်ကပ်ကြသည့်အတွက်၊ မျက်မှောက်တော်မှ မီးထွက်သင့်လောင်သဖြင့် မျက်မှောက်တော်တွင်ပင်သေကြရာ၊ မောရှေက၊ ငါသည်ချဉ်းကပ်သူတို့ရှေ့ သီးသန့်ထားခြင်း၊ ပရိသတ်ဥဿုံရှေ့ဘုန်းတော်ချီးမြှင့်ခြင်းကို ခံလိုသည်ဟူ၍ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူချက်မှာ ဤသို့တည်းဟု အာရုန်အားဆိုလျှင်၊ အာရုန်ဆိတ်ဆိတ်နေလေ၏။ မောရှေသည် အာရုန့်ဘထွေးသြဇေလ၏သား မိရှေလနှင့်ဧလဇာဖန်တို့အားခေါ်၍ ဆွေမျိုးသားချင်းအလောင်းများကို ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် သန့်ရှင်းရာဌာနရှေ့မှ တပ်စားခန်းပြင်သို့ ထုတ်သွားကြလော့ဟု မိန့်ဆိုသည့်အလျောက်၊ ချဉ်းကပ်၍ လက်ကြပ်ဝတ်လုံမချွတ်ဘဲ တပ်စားခန်းပြင်သို့ ထုတ်သွားကြ၏။ မောရှေသည် အာရုန်နှင့်သားဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့အားလည်း သေဘေးကင်းလွတ်ကြရန်လည်းကောင်း၊ လူပရိသတ်ဥဿုံပေါ်တွင် အမျက်တော်မသင့်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဦးဆံဖျားလျားချခြင်း၊ အဝတ်ဆုတ်ခြင်းမပြုကြလင့်။ ထာဝရဘုရားရှို့တော်မူသောမီးလောင်ခြင်းအတွက် ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်သော ဣသရေလတစ်မျိုးလုံး မြည်တမ်းကြစေ။ သင်တို့မှာမူ ထာဝရဘုရား၏ဘိသိက်ဆီသွန်းခြင်းကို ခံပြီးဖြစ်သောကြောင့် သေမည်စိုး၍ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝမှ မထွက်ရကြဟု မောရှေမိန့်ချက်အတိုင်းလိုက်နာကြ၏။
8-11 အာရုန်အားလည်း ထာဝရဘုရားက သေဘေးကင်းလွတ်ကြရန်လည်းကောင်း၊ သီးသန့်သောအရာ၊ မသန့်သောအရာ၊ စင်ကြယ်သောအရာ၊ မစင်ကြယ်သောအရာများကို ပိုင်းခြားကြရန်လည်းကောင်း၊ မောရှေအားဖြင့် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာသမျှအထုံးအဖွဲ့များကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား သွန်သင်ကြရန်လည်းကောင်း၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်တွင်းသို့ဝင်ရမည့်ကာလ၊ သင်နှင့်သားတို့ပါစပျစ်ရည်၊ သေရည် သေရက်မည်သည်ကိုမျှ မသောက်ရ။ လူမျိုးအစဉ်အဆက် အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်လိမ့်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
12 အာရုန်မှစ၍ ကျန်သောသားဧလာဇာနှင့်ဣသမာတို့အား မောရှေက၊ အမိန့်တော်အတိုင်း ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအနက် ကျန်သောဘောဇဉ်သက္ကာကိုယူ၍ အထူးသီးသန့်သည်နှင့်အညီ တဆေးကင်းလျက် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်အနီး စားကြလော့။ 13 ထာဝရဘုရားထံ မီးပူဇော်ရာများအနက် သင်နှင့်သားတို့ထုံးဖွဲ့ချက်ဆွမ်းဖြစ်သည့်အလျောက် သီးသန့်ရာအရပ်တွင် စားကြရမည်။ 14 ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဆက်သော မိတ်သဟာယပူဇော်သက္ကာများအနက် ဦးတိုက်ရာရင်ထူး၊ မြှောက်ဆက်ရာပေါင်များကိုလည်း သင်နှင့်သားတို့ထုံးဖွဲ့ချက်ဆွမ်းအဖြစ် လှူပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင်မှစ၍ သားသမီးတို့ပါ စင်ကြယ်ရာအရပ်တွင် စားကြရမည်။ 15 ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌ ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ် ဦးတိုက်ရန်မီးပူဇော်ရာဆီဥများနှင့်တကွ မြှောက်ဆက်ရာပေါင်၊ ဦးတိုက်ရာရင်ထူးများကို ဆောင်သွင်းကြရာ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း သင်နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်တို့ အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဆွမ်းဖြစ်လိမ့်သတည်းဟု ဆိုလေ၏။
16 မောရှေသည် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာဆိတ်ကိုရှာဖွေရာ ကျွမ်းလောင်ပြီးတွေ့သောကြောင့် အာရုန်၏ကျန်သောသား ဧလာဇာနှင့်ဣသမာတို့ကိုအမျက်ထွက်လျက်၊ 17 ပရိသတ်၏ဒုစရိုက်ဝန်ကိုဆောင်သွားရန်လည်းကောင်း၊ အပြစ်အဖို့ထာဝရဘုရားရှေ့ဖြေခြင်းကိုပြုရန်လည်းကောင်း၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာကို သင်တို့အားပေးတော်မူပြီး ဖြစ်လျက် အထူးသီးသန့်သည်နှင့်အညီ သန့်ရှင်းရာဌာနတံတိုင်းအတွင်း အဘယ်ကြောင့်မစားကြသနည်း။ 18 ငါမိန့်မှာသည့်အတိုင်း ထိုအသွေးကို သန့်ရှင်းရာဌာနအတွင်း မဆောင်မသွင်းရသည်နှင့်အညီ အသားကိုသန့်ရှင်းရာဌာနအတွင်းတွင် မုချစားသင့်သည်ဟုဆိုသည့်ကာလ၊ 19 အာရုန်က၊ ယနေ့၌ပင် ထာဝရဘုရားရှေ့ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာနှင့်မီးရှို့ရာသက္ကာများကို ဆက်ကပ်ကြသော်လည်း ဤဖြစ်ပျက်သောအရာသည် ကျွန်ုပ်၌သင့်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ယနေ့၌အပြစ်ဖြေရာသက္ကာကိုစားခဲ့လျှင် ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါမည်လောဟု မေးသောစကားကို၊ 20 မောရှေကြားလျှင် နှစ်သက်သတည်း။