40
တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ ပထမလ နေ့ဦး၌တွေ့ဆုံ၍ စံတော်မူရာတဲတော်ကို စိုက်ထူလော့။ အတွင်း၌ သက်သေတော်သေတ္တာကိုသွင်းထား၍ ကန့်လန့်ကာဖြင့်ကာလော့။ စားပွဲတော်ကိုလည်းသွင်း၍ ၎င်းအပေါ်တွင်ခင်းကျင်းရန် ရှိသမျှကိုခင်းကျင်းလော့။ မီးခုံတော်ကိုလည်းသွင်း၍ မီးခွက်များကိုတင်ထွန်းလော့။ နံ့သာပေါင်းတင်ရှို့ရန် ရွှေပလ္လင်တော်ကို သက်သေတော်သေတ္တာရှေ့တွင်ထား၍ စံရာတော်မုတ်ဝပိတ်ရန် ကန့်လန့်ကာကိုလည်း ကာထားလော့။ မီးရှို့ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ကိုလည်း တွေ့ဆုံ၍စံတော်မူရာ တဲတော်မုတ်ဝရှေ့ထားလော့။ အင်တုံကိုလည်း တွေ့ဆုံရာတဲတော်နှင့် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ကြားတွင်၊ ရေထည့်၍ထားလော့။ ပတ်လည်တံတိုင်းကိုလည်းစိုက်ထူ၍ တံတိုင်းတံခါးဖြစ်ရန် ကန့်လန့်ကာကိုကာထားလော့။ ဘိသိက်သွန်းရန်ဆီကိုယူ၍ စံရာတော်နှင့်တကွ ရှိလေသမျှကိုသွန်းလောင်းလျက် စံရာတော်နှင့်အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကို သီးသန့်စေလော့။ ထိုစံရာတော်သည် သီးသန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 10 မီးရှို့ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်နှင့် အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကိုလည်း ဘိသိက်ဆီသွန်း၍ သီးသန့်စေသဖြင့် ထိုပလ္လင်တော်သည် အထူးသီးသန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 11 အင်တုံနှင့်အောက်​ခြေကိုလည်း ဘိသိက်ဆီသွန်း၍ သီးသန့်စေလော့။ 12 အာရုန်နှင့်သားတို့ကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝသို့ခေါ်၍ ရေဆေးကြောစေပြီးလျှင်၊ 13 အာရုန်ကို သန့်ရှင်းသောသင်္ကန်းစုံနှင့်ဆင်ယင်လျက်၊ ပရောဟိတ်အမှုကို ငါရှေ့ဆောင်ရွက်စေရန် ဘိသိက်သွန်း၍သီးသန့်စေလော့။ 14 သားတို့ကိုလည်းခေါ်၍ လက်ကျပ်ဝတ်လုံနှင့်ဆင်ယင်ပြီးလျှင်၊ 15 ပရောဟိတ်အမှုကို ငါ့ရှေ့ဆောင်ရွက်ကြစေရန် သူတို့အဘကို ဘိသိက်သွန်းသကဲ့သို့ ဘိသိက်သွန်း၍ သီးသန့်စေလော့။ ထိုသို့ဘိသိက်ခံရခြင်းသည် သူတို့အမျိုးအဆက်မပြတ်၊ ပရောဟိတ်ရာထူးကို အမြဲရကြရန် ဖြစ်သတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ 16 ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသမျှအတိုင်း မောရှေပြုလေ၏။
17 ဒုတိယနှစ်၊ ပထမလနေ့ဦးတွင် စံရာတော်ကိုစိုက်ထူကြ၏။ 18-19 ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း မောရှေသည် စံရာတော်ကိုစိုက်ထူရာ အောက်ခံခုံချထားခြင်း၊ ဘောင်ခွေတပ်ခြင်း၊ ကန့်လန့်ကျင်လျှိုခြင်း၊ တိုင်ထူခြင်းများကိုပြုလေ၏။ စံရာတော်အပေါ်တဲမိုးကိုဖြန့်မိုး၍ ၎င်းအထက်အပေါ်ထပ်မိုးကိုလည်း ကြက်လေ၏။ 20-21 မောရှေသည် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း သက်သေတော်ကို သေတ္တာတော်တွင်ထည့်၍ ထမ်းပိုးများကိုလျှိုလျက် သေတ္တာတော်ပေါ်မှာ အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်တော်ကိုတင်ပြီးလျှင် စံရာတော်၌သွင်းထား၍ ကန့်လန့်ကာကိုကာသဖြင့် သက်သေတော်သေတ္တာကို ကွယ်ထားလေ၏။ 22-23 မောရှေသည် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း စားပွဲတော်ကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်အတွင်း စံရာတော်မြောက်ဘက်၊ ကန့်လန့်ကာ့ပြင်တွင်ထားပြီးလျှင် ၎င်းအပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌ မုန့်တော်ကိုခင်းကျင်းလေ၏။ 24-25 မောရှေသည် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း မီးခုံတော်ကိုလည်း တွေ့ဆုံရာတဲတော်အတွင်း၊ စံရာတော်တောင်ဘက်၌ စားပွဲတော်နှင့်တူရူထားပြီးလျှင် ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်တွင် မီးခွက်များကိုတင်ထွန်းလေ၏။ 26-27 မောရှေသည်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း ပူဇော်ရာရွှေပလ္လင်တော်ကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်အတွင်း ကန့်လန့်ကာ့ပြင်မှာထားပြီးလျှင် ၎င်းအပေါ်တွင်နံ့သာပေါင်းအသင်းအထုံကို တင်ရှို့လေ၏။ 28-29 မောရှေသည်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း စံရာတော်မုတ်ဝပိတ်ရန် ကန့်လန့်ကာကိုကာထားပြီးလျှင် မီးရှို့ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ကိုတွေ့ဆုံ၍ စံတော်မူရာတဲတော်မုတ်ဝ၌ထားလျက် ၎င်းအပေါ်တွင် မီးရှို့ရာသက္ကာ၊ ဘောဇဉ်သက္ကာများကို ဆက်ကပ်လေ၏။ 30-32 မောရှေသည်၊ ထာရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း အင်တုံကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်နှင့် ပူဇော်ရာ ပလ္လင်တော်ကြားတွင် ဆေးရန်ရေထည့်၍ထားပြီးလျှင် မောရှေမှစ၍ အာရုန်နှင့်သားတို့သည်၊ တွေ့ဆုံရာတဲတော်သို့ဝင်သော်လည်းကောင်း၊ ပလ္လင်တော်သို့ချဉ်းကပ်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ခြေကိုရေးဆေးကြ၏။ 33 စံရာတော်နှင့် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်ပတ်လည်၌ တံတိုင်းကိုစိုက်ထူလျက် တံတိုင်းတံခါးဖြစ်ရန် ကန့်လန့်ကာကိုထား၍ မောရှေသည်အလုပ်အဆောင်ကို လက်စသတ်လေ၏။
34 ထိုအခါ တွေ့ဆုံရာတဲတော်ကို တိမ်တိုက်လွှမ်းမိုး၍ စံရာတော်သည် ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်လေ၏။ 35 ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတဲတော်အပေါ်၌ တိမ်တိုက်တည်နေ၍ စံရာတော်သည် ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့် မောရှေမဝင်နိုင်။ 36 တိမ်တိုက်သည် စံရာတော်မှတက်သောအခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ခရီးသွားမြဲသွားကြ၏။ 37 မတက်လျှင်မူကား မတက်မချင်းမသွားဘဲနေကြ၏။ 38 ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ ခရီးသွားလေရာရာတွင် သူတို့မျက်မှောက်၌ ထာဝရဘုရား၏တိမ်တိုက်သည် နေ့အခါ စံရာတော်အပေါ်မှာတည်လျက် ညဉ့်အခါ မီးလျှံထွက်လျက်နေသတည်း။